[1]
Sh.Ya. Sattorov, Q. Muhammadov, and S.Bobojonov, “QURILISH JARAYONIDA ELEKTRON TAXEOMETRLARLARNI O‘RNI”, Euro. Asia. Conf., vol. 5, no. 1, pp. 235–237, Jun. 2021.