(1)
Sh.Ya. Sattorov; Q. Muhammadov; S.Bobojonov. QURILISH JARAYONIDA ELEKTRON TAXEOMETRLARLARNI O‘RNI. Euro. Asia. Conf. 2021, 5, 235-237.