[1]
Sh.Ya. Sattorov, Q. Muhammadov and S.Bobojonov 2021. QURILISH JARAYONIDA ELEKTRON TAXEOMETRLARLARNI O‘RNI. Euro-Asia Conferences. 5, 1 (Jun. 2021), 235–237.