Xalikov Sodikjon Salixdjanovich, and Daniyarova Gulnaza Mauletbayevna. “Raqamli Simli Va Simsiz bog`langan Local Va Global Tarmoqlarini Turli Transport Sohasida qo`llash Afzalliklari”. Euro-Asia Conferences, Feb. 2022, pp. 47-51, http://papers.euroasiaconference.com/index.php/eac/article/view/602.