[1]
Xalikov Sodikjon Salixdjanovich and Daniyarova Gulnaza Mauletbayevna, “Raqamli simli va simsiz bog`langan local va global tarmoqlarini turli transport sohasida qo`llash afzalliklari”., Euro. Asia. Conf., pp. 47–51, Feb. 2022.