Xalikov Sodikjon Salixdjanovich and Daniyarova Gulnaza Mauletbayevna (2022) “Raqamli simli va simsiz bog`langan local va global tarmoqlarini turli transport sohasida qo`llash afzalliklari”., Euro-Asia Conferences, pp. 47–51. Available at: http://papers.euroasiaconference.com/index.php/eac/article/view/602 (Accessed: 4July2022).