Xalikov Sodikjon Salixdjanovich, and Daniyarova Gulnaza Mauletbayevna. 2022. “Raqamli Simli Va Simsiz bog`langan Local Va Global Tarmoqlarini Turli Transport Sohasida qo`llash Afzalliklari”. Euro-Asia Conferences, February, 47-51. http://papers.euroasiaconference.com/index.php/eac/article/view/602.