Xalikov Sodikjon Salixdjanovich, & Daniyarova Gulnaza Mauletbayevna. (2022). Raqamli simli va simsiz bog`langan local va global tarmoqlarini turli transport sohasida qo`llash afzalliklari. Euro-Asia Conferences, 47–51. Retrieved from http://papers.euroasiaconference.com/index.php/eac/article/view/602