(1)
Xalikov Sodikjon Salixdjanovich; Daniyarova Gulnaza Mauletbayevna. Raqamli Simli Va Simsiz bog`langan Local Va Global Tarmoqlarini Turli Transport Sohasida qo`llash Afzalliklari. Euro. Asia. Conf. 2022, 47-51.