[1]
Xalikov Sodikjon Salixdjanovich and Daniyarova Gulnaza Mauletbayevna 2022. Raqamli simli va simsiz bog`langan local va global tarmoqlarini turli transport sohasida qo`llash afzalliklari. Euro-Asia Conferences. (Feb. 2022), 47–51.